Kako postaviti kakovosten zunanji vodovod, ki je skladen s prav vsemi zahtevami

Kako postaviti kakovosten zunanji vodovod, ki je skladen s prav vsemi zahtevami

Zagotovo brezhibno izdelan podzemni vodovod omogoča nemoten dotok tekoče vode. Zunanji vodovod pa prevzame ključno nalogo v primeru požara. Prav vsi elementi vodovodnega sistema oziroma omrežja pa morajo biti izdelani iz najbolj kakovostnih materialov. Obenem se morajo upoštevati tudi smernice na področju varnosti in kakovosti.

Med pomembnejše elemente za vodovod prištevamo hidrante, vodometne jaške, vodovodne materiale in ne nazadnje še cevi za vodovod. Samo s kakovostno izbranimi materiali in elementi si lahko zagotovimo neoporečno in dovolj funkcionalno vodovodno omrežje.

Kakšno nalogo opravljajo nadzemni ter podzemni hidranti

Za zunanji vodovod je torej značilno kar nekaj elementov, med katerimi so tudi hidranti. Te na splošno ločimo na nadzemne in podzemne. Obe vrsti pa gasilcem omogočata, da se v primeru požara zmorejo povezati na vodovodno omrežje, posledično pa v najkrajšem možnem času pogasiti požar.

Za nadzemne hidrante je značilno, da jih lahko opazimo že na daleč, in sicer zaradi svoje specifične rdeče barve. Tudi priklop nanje je v primerjavi s podzemnimi precej lažji, ker lahko zagotovijo hkratno povezavo treh gasilskih cevi. Še posebej na območjih, kjer je več prometa, je zelo dobrodošlo nameščanje lomnih nadzemnih hidrantov za vodovod.

Podzemni hidranti za vodovod so slabše opazni

Po drugi strani pa so veliko manj opazni podzemni hidranti. Omogočajo priklop samo ene gasilske cevi. Njihova poglavitna prednost pa je zagotovo ta, da se v prometu ne zmorejo poškodovati. Nameščeni so namreč pod tlemi. Prav tako ne ovirajo prometa. Posledično je njihova namestitev zelo dobrodošla na lokacijah, kjer so parkirišča pa tudi ceste.

Namen jaška oziroma vodomernega jaška

Poseben namen za vodovod ima tudi jašek. Tu gre za vgradnjo vodomera. Slednji se praviloma namešča na zunanji in lahko dostopni površini. Lahko tudi v okolico prostostoječe hiše, na zelenico ali na povozno površino.

S pomočjo vodomera lahko odčitavamo porabo vode, za fizične osebe, enkrat na leto. Za pravne osebe pa to poteka večkrat na leto.